Förebygga stress och sjukskrivningar på arbetsplatsen?

Skapa en mer harmonisk och effektiv arbetsgrupp?

Jag erbjuder klasser i Zhineng Qigong ute på plats på företag i Stockholms området. 

Jag har sedan tidigare 12 års erfarenhet av arbete med naprapati, massage och föreläsningar inom ergonomi och hälsa ute på företag – tex Ratos, Sparbankernas riksförbund, flera advokatbyråer, Philips mfl. 

Min upplevelse är att qigongen kan bidra med ännu mer positiva och mer djupgående effekter för en arbetsplats. 

Vid intresse kontakta mig.